digitala strategier

En tydlig strategi är stommen i dina sociala kanaler och det som bär budskapet mot rätt publik. Vi arbetar med helheten, från strategi till uppföljning och förstår att ditt budskap ska träffa rakt in i hjärtat på din målgrupp. Någonting vi tar på allvar. Tillsammans skapar vi hållbara och mätbara resultat, från strategi till content.

Kontakta oss >

kreativ produktion

Vår inhouse-produktion gör att vi kan bygga kanal anpassade koncept och realisera dem med hög flexibilitet. Vi arbetar med fokus och nyfikenhet och triggas av utveckling. Vi är alltid först med de senaste trenderna så att ni ska nå ut i bruset och få fram ert budskap i de kanaler där er målgrupp befinner sig.

Kontakta oss >

löpande hantering

Vi sköter allt! Vi är bäst på att hänga med i de senaste trenderna och har koll på detaljerna som gör att ni når ända fram med ert budskap i sociala medier.

Creative Peoples kan alltid göra störst skillnad när ni använder våra tjänster löpande under en längre period. En social mediekanal behöver hållas levande och följa utvecklingen. Vårt team består av millennier och experter på sociala medier som skapa  tydliga strategier och starka idéer – så att vi kan utveckla rätt koncept och skapar innehåll som engagerar.

Kontakta oss >

Footer